PSYKOTERAPI, HANDLEDNING & UTBILDNING

KBT-Vison

Stöd & Vägledning.

Behöver du stöd i att hantera de svårigheter du går igenom
för att komma vidare i livet?
 

Psykoterapi kan hjälpa dig att stanna upp, reflektera och få fördjupade insikter om dig själv. Med olika metoder arbetar vi tillsammans mot att börja släppa gamla mönster som begränsar dig och förändra ditt liv så att det bättre harmoniserar med den du är, det du vill och längtar efter.

Mitt slutmål med psykoterapi är att ge dig en ökad förståelse som leder till livsförbättrande resultat.

Varmt Välkommen!

Vad jag kan göra för dig.

Psykoterapi

Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi KBT, vilket innebär att jag använder mig av vetenskapliga metoder för att öka din förståelse av dig själv.

Prolonged Exposure Therapy

Behandling av PTSD, post traumatisk stress syndrom där du bearbetar traumatiska händelser och får stöd att återfå det liv du tidigare levt.

Individuell Psykoterapi

Här lägger vi fokus på att skapa en förståelse för situationen samt öka din förmåga att hantera påfrestande känslor, tankar och oönskat beteende.

Mindfulness

Genom att träna på att  leva i nuet blir man mer koncentrerad på det som sker just nu vilket leder till att man grubblar mindre över både vad som skett och framtiden.

Schematerapi

Begreppet ”schema” beskriver hur våra beteenden utifrån de situationer vi möter påverkas av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden.

Handledning & utbildning

För psykoterapeuter och personalgrupper inom vård och omsorg. Med fokus att utveckla kompetensen inom konceptualisering och behandling.

Om mig

{

Jag tog min beteendevetenskapliga kandidatexamen 1991 vid Stockholms universitet och är legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i KBT.

– Catarina Örnmar Helgason

Kontakt

070 - 236 06 68

KBT Vision,
Bagaregatan 24 C,
611 30 Nyköping, Sweden

Priser*

  • Individualterapi 1.100:-/45 min
  • Parterapi; 2.200:-/90 min
  • Handledning individuellt 1.100:- /45 min
  • Handledning grupp; 1.500:-/45 min
  • Utbildning – prisförslag efter kontakt

* För företag gäller priserna exl. moms

COPYRIGHT® 2023 | KBT VISION | By Vizito