Schematerapi 

Om.

Schematerapi är en integrativ teori som influerats av bland annat anknytningsteori, gestaltterapi, KBT och psykodynamisk teori.

Begreppet ”schema” beskriver hur våra beteenden utifrån de situationer vi möter påverkas av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden, tillsammans med våra samlade erfarenheter av hur vi tidigare hanterat likande situationer på ett medvetet och/eller omedvetet plan.

Under uppväxten har vi lärt oss om oss själva och om omgivningen, hur vi på bästa sätt hantera olika situationer som vi mött. Om vi inte fått våra grundläggande känslomässiga behov tillfredsställda under vår uppväxt så utvecklar vi dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som ständigt upprepas.

Terapins ursprung.

Psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA har utvecklat schematerapi som en vidareutveckling av Kognitiv beteendeterapi KBT.

Young såg i sin forskning att alla människor har emotionella kärnbehov som behöver tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt under vår barndom.

 • Emotionella kärnbehov
 • Trygg anknytning
 • Autonomi/självständighet
 • Frihet att uttrycka sina känslor och tillåtelse att vara behövande.
 • Spontanitet och lekfullhet
 • Realistiska gränser och självkontroll

 

Terapins olika scheman.

Schemat uppfattas av oss som en sanning vilket innebär att vi kan känna oss dragna till händelser och personer som triggar igång något schema, vilket känns tryggt trots att det är negativt för oss.

När livet är lugnt och tryggt behöver schemat inte vara aktiverat, utan aktiveras först när vi utsätts för stora påfrestningar. Vi kan då agera dysfunktionellt och med starka affekter utan att vi riktigt förstår varför.

Schematerapi kan passa dig om du upplever att du ofta fastnar i destruktiva förhållanden, är ständigt svartsjuk, eller rädd för att bli avvisad eller lämnad av dina närmaste. Har svårt för att kontrollera impulser eller känslor, upplever att du är i ett vaakum, har svårt för att känna glädje eller andra känslor, eller har orimligt höga krav på dig själv. Kanske har du ett stort behov att få uppmärksamhet från andra, eller så upplever du ofta skam eller skuldkänslor.

SHEMATERAPINS 18 SCHEMAN
 • Övergivenhet – instabilitet
 • Misstänksamhet – utnyttjad
 • Emotionell deprivation
 • Oduglighet – skam
 • Social isolering – utanförskap
 • Beroende – inkompetens
 • Sårbarhet – katastrofföreställningar
 • Sammanflätad – outvecklad självständighet
 • Misslyckad
 • Berättigande – grandiositet
 • Bristande självkontroll och självdisciplin
 • Underkastelse (till lags med andras behov)
 • Självuppoffring (självuppoffrande inför andras behov)
 • Negativism/pessimism
 • Emotionell inhibering och överkontrollerad
 • Obevekliga normer/hyperkritisk
 • Straffande

Behandlingen

Under en behandling börjar vi med att ta reda på hur dina problem gestaltar sig, genom b la att fylla i formulär. Där kartläggs hur det sett ut tidigare i livet. Vi kommer sedan tillsammans överens om hur vi ska arbeta med situationer som är problematiska för dig idag genom de tekniker som finns inom schematerapi där kognitiv fördjupad förståelse tillsammans med beteendeexperiment, visualiseringar, gestaltterapi varvas under sessionerna. Hemuppgifter ges mellan sessionerna.

Personlig Utveckling

{

Schematerapi kan även passa dig som vill genomgå personlig utveckling och undersöka varför du gör på vissa sätt i livet så att du med ökad medvetenhet kan göra dina val.

Kontakt

070 - 236 06 68

KBT Vision,
Bagaregatan 24 C,
611 30 Nyköping, Sweden

Priser*

 • Individualterapi 1.100:-/45 min
 • Parterapi; 2.200:-/90 min
 • Handledning individuellt 1.100:- /45 min
 • Handledning grupp; 1.500:-/45 min
 • Utbildning – prisförslag efter kontakt

* För företag gäller priserna exl. moms

COPYRIGHT® 2023 | KBT VISION | By Vizito