Psykoterapi, KBT

Kognitiv Beteendeterapi.

Jag erbjuder kognitiv beteendeterapi KBT, vilket innebär att jag använder mig av vetenskapliga metoder för att öka din förståelse av dig själv.

Kognitiv psykoterapi bygger på teorier om våra tankar och känslor och hur vi bearbetar den information vi möter. Beteendeterapi bygger på inlärningsteori som utgår från att alla beteenden någon gång lärts in. Om man ska ändra sitt beteende behöver man alltså lära om, eller lära sig något nytt. Psykoterapi är en process som kräver engagemang från både klient och terapeut där slutmålet är ökad förståelse som leder till livsförbättrande resultat.

Jag erbjuder även individualterapi till dig som genomgår detta som en del av utbildningen till psykoterapeut.

Individuell Psykoterapi.

Ibland kan man behöva hjälp och stöd att bearbeta och hantera t.ex relationssvårigheter, ångest, stress eller nedstämdhet.

Min roll som psykoterapeut är att strukturera arbetet och tillsammans med dig undersöka dina aktuella svårigheter med fokus på att skapa en förståelse för situationen samt öka din förmåga att hantera påfrestande känslor, tankar och oönskat beteende. Tidigare livshändelser och livsmönster undersöks för att skapa en förståelse för aktuella problem. Kognitiv beteendeterapi samt schematerapi är terapiinriktningar som används. Tillsammans undersöker vi vad som är det problematiska beteendet, vad som utlöser det och vilka konsekvenser det får.

 

Hur går det till?

{

Behandling av exempelvis ångestsyndrom kan pågå under 15-20 sessioner. Enklare problem som fobier kräver färre sessioner, medan mer genomgripande behandlingar kan pågå under några år. Det är vanligt att man träffas en gång i veckan, 45 minuter per tillfälle.

Hemuppgifter ges mellan sessionerna.

Kontakt

070 - 236 06 68

KBT Vision,
Bagaregatan 24 C,
611 30 Nyköping, Sweden

Priser*

  • Individualterapi 1.100:-/45 min
  • Parterapi; 2.200:-/90 min
  • Handledning individuellt 1.100:- /45 min
  • Handledning grupp; 1.500:-/45 min
  • Utbildning – prisförslag efter kontakt

* För företag gäller priserna exl. moms

COPYRIGHT® 2023 | KBT VISION | By Vizito