2022-07-28

Behandling av personuppgifter

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 trädde GDPR eller dataskyddsförordningen i kraft. Lagens syfte är att vi som enskilda personer ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och behandlas. Dataskyddsförordningen innehåller även andra regler och krav på hur patientjournaler (Patientdatalagen) och lagar som berör sekretess och tystnadsplikt.

KBT Vision är ansvariga för de personuppgifter som du i samband med vårdbesöket lämnar till oss. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna ge dig en bra och säker vård. Dina uppgifter förs löpande under vårdtiden i vårt journalsystem, som även är en informationsgrund för dig som patient. Det är på grund av att hälso- och sjukvård anses vara av allmänt intresse, som det finns rättslig grund för att behandla dina uppgifter. Legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att dokumentera vården genom att föra journal. Samtliga vårdverksamheter liksom vår står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och vid tillsyn fyller patientuppgifterna en viktigt funktion.

Efter tidigaste tio år efter den senaste gjorda journalanteckningen kommer vi att radera dina personuppgifter enligt reglerna i Patientdatalagen. All inkommande e-post till kbtvision@outlook.com raderas efter 14 dagar.

Du har rätt att ta del av den information om dina personuppgifter som finns hos oss. Utifrån Patientdatalagen har du även rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller kräva att behandling av vissa uppgifter begränsas eller invända mot behandling.

Sekretess

De patientuppgifter som du lämnar till oss och de vi använder i vårt journalsystem omfattas av regler om tystnadsplikt och sekretess. Dina personuppgifter lämnas endast ut till utomstående om du gett ditt samtycke till detta. I mycket särskilda fall som exempelvis om barn far illa är vi skyldiga att göra undantag till detta och lämna ut uppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål gällande verksamhetens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Journalföring

Patientdatalagen och Socialstyrelsen har framställt föreskrifter som fastställer vilka krav som gäller vid journalföring. Vi behöver föra uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om din bakgrund till vården, de bedömningar, planeringar och åtgärder som genomförs. Vi uppger även vilken information som vi lämnat till dig under behandlingen som inkluderar val av behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Samtycke

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke. Du har alltid möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke. Om du inte samtycker kommer vi inte utföra någon behandling.

2021-02-19

Integritetspolicy.

Varför ska jag läsa denna policy?

KBT Vision är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du t.ex kontaktar oss via formuläret på webbplatsen.
De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta:

  • email
  • namn
  • kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kontakta dig med information. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Med vilka delar ni min information med?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla tjänster till dig.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

Vart lagrar ni min information?

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller i vår IT-miljö.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information när som helst.  Kontakta oss då via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 19 feb 2021.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

catarina@kbtvision.se

2021-02-19

Cookies

KBT vision använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för våra webbplatsbesökare. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Det finns två olika cookies: sessionscookie som sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren och permanent cookie som lagras under en längre tid (max 24 mån). Permanenta cookies används t.ex. för att utforma webbplatsen efter dina önskemål, så att du inte behöver göra inställningar varje gång du besöker sidan.

Informationen som samlas in genom cookies kan aldrig kopplas samman med din identitet utan används för att fastställa våra besökares beteende gällande användningen av vår webbplats.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Observera att om du väljer att avaktivera cookies kan  ett flertal funktioner på KBT Vision sluta att fungera korrekt.

Kontakt

070 - 236 06 68

KBT Vision,
Bagaregatan 24 C,
611 30 Nyköping, Sweden

Priser*

  • Individualterapi 1.100:-/45 min
  • Parterapi; 2.200:-/90 min
  • Handledning individuellt 1.100:- /45 min
  • Handledning grupp; 1.500:-/45 min
  • Utbildning – prisförslag efter kontakt

* För företag gäller priserna exl. moms

COPYRIGHT® 2023 | KBT VISION | By Vizito